Oryza%20rufipogon%20W1943

Full-length cDNA of Oryza rufipogon W1943 [Data source]