Os01t0734000-01

Name: Os01t0734000-01
Type: mRNA
Description: Similar to WRKY DNA binding protein.
Source: build5_rep
Position: chr01:32334007..32337758 (+ strand)
Length: 3752 bp
Alias: AK108909
Expression: Search RiceXPro database by AK108909
GO: Molecular Function: transcription factor activity (GO:0003700)
  Cellular Component: nucleus (GO:0005634)
  Molecular Function: sequence-specific DNA binding (GO:0043565)
  Biological Process: regulation of transcription (GO:0045449)
InterPro: DNA-binding WRKY (IPR003657)
KEGG: Os01t0734000-01
Link_to: DNA-binding WRKY (Plant Gene Family Database)
Locus_id: Os01g0734000
NIAS_FLcDNA: 002-152-G06 (Online Clone Ordering)
Note: Similar to WRKY DNA binding protein.
ORF_evidence: Q9LEC7 (UniProt)
Transcript_evidence: AK108909 (DDBJ, Best hit)
load_id: Os01t0734000-01
primary_id: 3590940
gbrowse_dbid: assembly:database
Parts:
Type: 5'UTR
Source: build5_rep
Position: chr01:32334007..32334025 (+ strand)
Length: 19 bp
parent_id: Os01t0734000-01
primary_id: 3590941
Type: CDS
Source: build5_rep
Position: chr01:32334026..32334612 (+ strand)
Length: 587 bp
parent_id: Os01t0734000-01
primary_id: 3590942
Type: CDS
Source: build5_rep
Position: chr01:32337241..32337418 (+ strand)
Length: 178 bp
parent_id: Os01t0734000-01
primary_id: 3590943
Type: 3'UTR
Source: build5_rep
Position: chr01:32337419..32337758 (+ strand)
Length: 340 bp
parent_id: Os01t0734000-01
primary_id: 3590944
>Os01t0734000-01 class=Sequence position=chr01:32334007..32337758 (+ strand)
AACCTGCGCC GATCGAGATA TGGAGAACCT CCAGCTCCAG GGAGATGATC ACGACGACGA AGCGCTCCCT CACTTCCCCT
ACTTCGCGGT GCCGTCACCG CCGCCGCTCG CCGTCGCGCC GGCGGCATCG GCGACGACGT CGGATGGTCA CCAGCACGGC
CCACTCGAGG TGCTCGAGCA GCCGCCGTGT AGTAATAACC TGCATCCCGA TGGCCTGGTC GATGGCCCTC AGCTAGCGGC
GACGACGGCG GTGCCGATGA TGCTGCCGGC GATGACGTCC TTGGACTGGC AGTCGCTCCT GCAGACGTGC CTGCAGGTAC
CGCCTCCGGT GCTGGAGCAG CAGCAACCGG CGGCGGCGGC GCAGGCGGAT CAGTACAGCG GGGAGAACGA TCACGGCGAT
CTGCAGGCGG CCGAGAGCAG CGGGGCAGGT AACAAGGAGA AGCAGGTGAT GGCGAAGGGC GGGGCGGGGA GGCCGTCGGG
GACGAAGAAG AAGGCGAGCC GGCCGCGGTT CGCGTTCCAG ACGAGGAGCG ACAACGACAT CCTGGACGAC GGCTACCGAT
GGAGGAAGTA CGGGCAGAAG GCCGTCAAGA ACAGCAAGCA CCCCAGGTTC GATCGGCTAA TTAAGTTCTT CGATCTCTCT
ACATATTTTC GATTTCGACC GGCTAGGTTA ATTCATGCTA ATAACAATTC TAACTTATTG TTGTCTGATT GCATGCGCTG
AGAGTGTTGA GATTTCGTTT AAATTTAAAT TATTTACAAC ATGTAATTCA AAATCAAAAC TTGAAAATTG AATCTATATA
TAATATATAC GTTTGGGCAT GTAATTTTGA CCGTGGATTA AGAACAGCTG GGAGGTTCAA CGCTCCCTAG CTAACTAATG
CATGAGCCAA CATGCATGGC TGCATGACGT GCCTGTTATG TTTGGATATA TAGCTCGGTC GGGTTATATA CGCAGGTTGT
GTTAGGAGAG CTACGTTCTG TTCTTGTTCG CCAAATCTCT CTTCGCCTAT AGTGACAACA CATAACTTAT CTCGTTATTA
AATCCAAGTT TATTTATATT CTAATAACTG CCCACAACGT CAAGCTTTTG GAAACATAAG ACTTTATATT CCTCGCAAAA
AGAATTCATA TTCAACAAAA TCACCATTCT AAAAAAAAAG GTCAACTCAA ACAATTAATG ATCTGAAAGC TTCAACTATC
TAGATGATGA ACCAGTTTCA TCCAATGTTC ACGATTTTTA AATGAATAAA AATTAATGTC TGAACTTTAA TTTTTAGGAA
CATCAATGAA AAAATATGCA TTTTAATTAA TTTAACTACA AAGAAATTTT AGGTAGAATT TTGTATTTTC CATGCTTCCA
ACTTAGAATT AGAACGGATT TTAAAAGTCA ATATCTTGGA ATTTAGGATC CCCTCTCTCA TATGTTTGCT TGGTCACACA
ACGGTCCCTA AAATGACTTT GTATATATTG CCCTTGGGGT TTTGGTAATT TCATGTCCTT CTATATTAAA ATAAGTATAT
ATACATTCAT AGTGATATAA ATGTTGTTTC TTAAGAACTT ACAAAATTTG AATGAAATTG CAAAATATAA CAAAGTTATG
GCCTAATAGT TAATTTACAC TTTAGGATGT CAATTTAATG TTAATTAATA AAATAAAAGT TAGAATTGTA ACATAAGGAA
ATCAGACATT ATGAAATGTA CAATTCATAT TTTAAAATGT TAAGGATCAA ATTAATATTT TCAATGTAAA TTCAAGAAAT
TTTAAAATTA GGAATGTTTG AACTATGTTT CAATGAATAT TGATTTCAGT GAAATTAAAA ATCCAAGAAG GCCATCGCTC
TGAATAAATG ACATTTCATA TTTTTCTACA TGCGTTCATC TCTACTATAT CAACCAGCAA TGCAAAAAAA AAGAAAAGAA
AAGAAAATTA AGAAGCGCAT TGACTGGAAT CTACCTCCTA CCACCCCGTT ACATATTGTT GAGATTCAAA CAAAATTATA
GTTTGTTAGT TCTAGAATAT ATTTAATAAA ATCTACTTTT TGTAAAACCA CGATAATGAC ATTGTAATTT GTTATGAACT
TACACATTTA TATAACAAGG TAGCAGCGTG TGGAAGGGGA GGGGGTGTGG GGTGTGTTAG GGAGCTAGCG AGTGAGAACT
TGAGAAAGGC GATAACGCGA TAGGACACTG ATGACTATGA TTGGCTAAGC TTGCTGGATT ATATAATTAG CGTGAACCGT
AGGGGAGGGG CGATGGCGGG CACTGTTACA CTATATATAG CAAATTGGGA GCCTCTCAAG AGCCTATTCA CTGTTGATAG
TGGCGTAGAA AAAACTACAT ATTTGATATA ATTATGCAAA TTGCCATGTG CCTATGCGTG TATGAGTAGA TTTCACAATT
TACATATATA TGTGTTACAC ACTATCAAGT GTTATTAAAA AAACGACGGG ACATATTCAA GGAAAAACTA CAATATATAT
TTTGAACATG CATATATATA AGACCATGGT CCATGGACAG TTCATTTCAT TCTCACCCCA CAGCAAACAT ACCTGAATAC
ATATGCACGA TGATTACAGT GCAGGCATGT GTGGCGCATT CATAGTCAAA TGTTGTAGCA AACGGTTATT TCGTGGGTTC
AACGATATCA AACAACTCTG TGCGCGCGGT TTGTTTAAAA AACAAGAAAA AAAAAGTCCT TGGCGATTAA TAACTGGGTA
GTACAAGACA GAGATGTATA TATATTTGTC CCTGAATACC CTCTTCTTTT TTACGTGAAA ATAttgcatg tcctccaaat
tgttaaaaag aataaaaata cttgatgaag tatatcaata tgtgatatat atcttacctt acaaacatgc aagttaaaaa
ttaatctata caactagaaa caaaataaac agattaagct ctaactagct agcCAACGGC AAAGGCTAGA TATATAATCT
ATTTCTATTA TATATAAAAA aaataacatg tactatttat agtcatattt gttgttcttt tttaatatat ataagttgaa
tttgaacttt atttgtgaac tagtatatca catatattga tatatgtgta ttgtcaaatt tctatatagt ttttcgtaac
tatgtagagg acatgtaata tataagtaga tgtcttaagg gataaaaatg gacttttccT TTATATATAC TCATTTCCTG
TCGCATAAGT GCACGTATTA CAACATATAT GCAGGAGCTA CTACCGGTGC ACGCACCACA CGTGCAACGT GAAGAAGCAA
GTGCAGCGGC TCGCCAAGGA CACGAGCATC GTGGTGACTA CGTACGAGGG CGTGCACAAC CACCCCTGCG AGAAGCTCAT
GGAGGCCCTC ACCCCCATCC TCAAGCAGCT CCAGTTCCTC TCCCAGTTCT AATTAACGAC CCATATCGAT CGGTCTCGGT
CGGTCTCAAA CTCTGAAATG ATCGATCTTT CAAGTTACTA CACAAACACA ATAACACACA TTCACGTGTA CATATATACC
TGCAACAAAT TAAACTCTCT GTTTAGCTTG GGGGGAAGAA AAGGAGAACA ATGTGGCCTA CCTCCCCCGT CTCCCGTCAA
TACAGTACAA TATACTGCTA GTTGATCATG TATGTCGTCA TACTGTATAT ACGTACTCCC TGTACGTGTA TCCTTGTATA
TTTTCATATG TACGCTAAGC TTACGCATAT ATTGTATATG TGACACAAAT AATGCCCCCG GAAAGTTAAA AT