Os04t0645100-02

Name: Os04t0645100-02
Type: mRNA
Description: Similar to H0811D08.1 protein.
Source: build5_rep
Position: chr04:33342805..33347465 (+ strand)
Length: 4661 bp
Alias: AK100454
Expression: Search RiceXPro database by AK100454
GO: Molecular Function: binding (GO:0005488)
InterPro: Tetratricopeptide-like helical (IPR011990)
  Tetratricopeptide region (IPR013026)
  Tetratricopeptide TPR2 (IPR013105)
KEGG: Os04t0645100-02
Link_to: Putative Tetratricopeptide-like helical (Plant Gene Family Database)
  Interactive Database of Cereal Gene Phylogeny (IDCGP)
Locus_id: Os04g0645100
NIAS_FLcDNA: J023091D11 (Online Clone Ordering)
Note: Similar to H0811D08.1 protein.
ORF_evidence: Q25AP6 (UniProt)
Transcript_evidence: AK100454 (DDBJ, Best hit)
load_id: Os04t0645100-02
primary_id: 3677858
gbrowse_dbid: assembly:database
Parts:
Type: 5'UTR
Source: build5_rep
Position: chr04:33342805..33342806 (+ strand)
Length: 2 bp
parent_id: Os04t0645100-02
primary_id: 3677859
Type: CDS
Source: build5_rep
Position: chr04:33342807..33342857 (+ strand)
Length: 51 bp
parent_id: Os04t0645100-02
primary_id: 3677860
Type: CDS
Source: build5_rep
Position: chr04:33342990..33343094 (+ strand)
Length: 105 bp
parent_id: Os04t0645100-02
primary_id: 3677861
Type: CDS
Source: build5_rep
Position: chr04:33343205..33343338 (+ strand)
Length: 134 bp
parent_id: Os04t0645100-02
primary_id: 3677862
Type: CDS
Source: build5_rep
Position: chr04:33343701..33343884 (+ strand)
Length: 184 bp
parent_id: Os04t0645100-02
primary_id: 3677863
Type: CDS
Source: build5_rep
Position: chr04:33344498..33344629 (+ strand)
Length: 132 bp
parent_id: Os04t0645100-02
primary_id: 3677864
Type: CDS
Source: build5_rep
Position: chr04:33344719..33344831 (+ strand)
Length: 113 bp
parent_id: Os04t0645100-02
primary_id: 3677865
Type: CDS
Source: build5_rep
Position: chr04:33344900..33344981 (+ strand)
Length: 82 bp
parent_id: Os04t0645100-02
primary_id: 3677866
Type: CDS
Source: build5_rep
Position: chr04:33345600..33347264 (+ strand)
Length: 1665 bp
parent_id: Os04t0645100-02
primary_id: 3677867
Type: 3'UTR
Source: build5_rep
Position: chr04:33347265..33347465 (+ strand)
Length: 201 bp
parent_id: Os04t0645100-02
primary_id: 3677868
>Os04t0645100-02 class=Sequence position=chr04:33342805..33347465 (+ strand)
AGATGGCTTT GGATAAAGGA AAACTTGATG ATGCCGTCAA CTTCGGAACA AAGGTATGCA ATAATCAGTT CTTTTTTCTG
TACGTTGTTT AACAGCTATG CTAAAATATT TCTCTTCCTG CTTTGGTTGG GTGAAGTTAC CATTCTAAAT TCTTTCATTA
ACTATTTTTT TTTCTTTTCT TGAAGGCGTT GTCCAAAATT GTAGCAGTTT GTGGTCCATA CCATCGGCTG ACTGCTAATG
CGTACAGTCT TCTTGCTGTA GTTCTTTACC ATACTGGAGA TTTTAATCAG GTATTTCAAT GAATTTGGTG GGCTGTATTC
TATCTGCTGC ATAGTGATGT GTTTTTGGCA CAATGTTTGG CAACTGCATT TTTCACTAGA CTTCTGTTCT TTCTCTGTAG
GCAACTATAT ATCAGCAGAA GGCACTTGAT ATCAATGAAA GAGAGCTAGG TCTTGACCAC CCAGAAACTA TGAAGAGTTA
CGGGGATTTA TCTGTCTTCT ACTACCGTCT CCAGCACATC GAAATGGCTC TAAAGTAAGT GCTGCTATTA GGTGTTTTGT
TGTGGAAACA CAAAAGCTAG TTTCATGACT TGGCTTGTAG CTGGTATTAC TATCATGCAC AATGTCGTTA CGCTGGTTCA
TTTCTAGCCA TTACATGCAT TAAATATATT GCCTGTAGAA TGGATACTAC TGCATTTGTA CGGCACTATG GCTGTATTAA
TTTGTAGACT TGAACTGTGC ATTGTTTTGC ATTATTGTCC ATGATTGTTA CTTGTGGTTT GCACGGAAAC TTGCTGAAGG
CACATATTTG CTTGACAATA TTGTCAAAAC TCATCTTCCA TCTTTCTTTT TTTGCCTTTT GTTTTTTGTA TCGCTAATGG
TATCTTTTTC TTAAAGGTAT GTCAACCGTG CACTATATCT ACTCCAATTT TCTTGTGGGC TTTCACATCC AAATTCAGCT
GCCACATACA TAAATGTGGC TATGATGGAA GAAGGTATGG GAAATGTTCA TGTCGCTCTC AGGTACTTGC ATGAAGCACT
GAAGTGCAAC AAGAGACTGC TAGGAGCTGA TCACATTCAG GTAAACAAAA CTACATATTT TTCTCTTACC GTGCTTTCAC
AGCTTTATCT GTTTTCCTGG AAACAATAAT CTAATTGTTT TTTTTGTTGG ACTTGATTGA TGTGCATTAA AGTACAGTCT
TGTAAGATCA ATTCCATGCG TACTATCTCT TGCACCAATA TTTCTGCAGA AGTACTGGCA TTGGCGGCAT ACTTGTCTTA
TTAAGGATAT TAGACATATA CACCTCTGAT ACAGTAGAAA TGTCCCATAA GTATCTATGT CTGAAGCAAA CTTTTTGATT
TAGCTCTAAT ATCCCTAGAT ATTCTCCATT GCTGTCCCTC AAAGGCCATG AGCAATTGTT TAAGTTTCTT TCAATTTCCT
ATCCAACTTG TTTATTGCAT ATCCAATTTC AAAACTAGCA TCTTGTTTCA GTAGTACCCG CGCCACCATG ACTTGTATCT
TTTAAGGAAA GGTTTATTTT GATGTCTAGA CCCACAGAAA CAGTCTTTTC TGTATATTTC AATCCGTTTG ACATAATGCA
TGTAACTACG GACAACTTCA ATGGCGTATT TGTTATGCAT ATGATCCCGT GATTCAGTTA ACATGAATTT TCATGCATTT
CTTTGAACAA CAGACTGCTG CGAGCTATCA TGCCATAGCC ATAGCCCTCT CAATGATGGA TGCATACTCC TTGAGTGTTC
AGCATGAACA GACCACCTTA CAGATACTTC AGGAGAAACT AGGACAAGAT GACCTTCGAA CTCAGGTTTT TTTTCCCTTC
AAAATATGCA ATGACGAGTC CAAATACTGC TATGTTCTCT TGGACTATTA GACATGATAA TTTTCCTGCT GCAGGATGCT
GCTGCATGGC TTGAGTATTT TGAGTCAAAA GCATTAGAAC AACAAGAGGC CGCCCGAAGG GGCATCCCAA AACCTGACTC
ATCTATTGCA AGCAAAGGAC ATCTTAGGTA TGAATACACT GTGCATTATC AGTCGCAAAC TGTGATGATC TGGATTGAAA
CATTTATCTT TCCAGTGTAT CAGATCTACT TGACTACATA AGCCCGGATC AGGAAAGAAA AGAGAGGGAT ACACAAAGAA
AGGGCAGGCG TGCAAAGGTG ATTATAACAT GCCTACTTTT TCAAAATTAT TGTTGTTAAA ATGTAGTCAG AAGAGATAAG
TGCACACTGG ACAGTGGAGA CAATTCCATC AGTATTCATG AAAAGTCTAG ATGAGAATAG GATTGGCACA ATAACTTCCA
TATAGGATGT CTGGTATATG AACTGATGAA CATATGCTGG CAGCAAATCA GCAATCCTAT CCAGTTCATG AAACTAGTAA
AAGGTTATGA ACCATCATCA CTGACATAAT AACCATGACA GTTATCCCCA CCAGTCATTG TTGGAGCATG AACTATGAGA
ATTGAAAAGA TATTCCCGCA TCCACAGCTA GTCCATTGAT ACCAGGCATT TATCCAGATG ATTCCAGTTC AACCCATTAA
CTTAGCAATG AATTGACAAC ACAATTTCTT CTTAGTTGGG AATTTAACTC CCTTTACATA TGGATATTTA ATCCTTTGTT
TTCTAATATG CTTCATGAAT TGGGAATCAC AATATACATA TTTTGGAAGT CCATTGATGT CATGGTTTCA ATTGTTGCCT
AAACATTATG CAAGCTTTTA TTTTACCCTT ACTACCCTTT GCTTTCCTTT TCACCTTGTA TAGTATTAAA TGCAGAATAA
TATCAGAGCC CATCAAGGTG AATTAGTTGA AGAAAAGGAG AGCTTTGAGC ACGACATAGG ATCTCCTCAT GAAGCAAACA
AAGAGGAGTT TCAACAAGTA AAATCGAAGG CACACCCTCC AGCAATATCA GAAGAAAATT ATGCTATCCA TGATGAGCTG
AAGCAAGTTG ATCCTTTATC ACCTGAAGAA TATTCTGATG AAGGGTGGCA AGCAGCTAAT TTGCGTGGAC GATCTGCAAA
TGTACGGAAG AAAAGCAGTC GCAGAAGGCC CGCTCTCACT AAATTAATGG TTGATCGCTT GGAAGATGGC CGCACAGGTT
CTGCTTATAG GGCTGGTGTA CAACAACACA TGAAAGGAGA TAAAGAAGAT GTTATAAACT CTTCTAGCCA GCTCTCCTTT
GGCAGCTTTC TAAAAACTGA CAAGGTGAAT GGGAATTCCA GCAATATTGA AAATAAGGTT TTCAATGCTA TATCTAAACC
AGAACGAGGC ATAAAGCTTT CAGGAATTAA CAGACCTGCT ACTATAGCTT CCAAGTTGGT ATCATACAAA GATGTAGCAG
TGTCACCCCC TGGCACAGTC TTGAAACCGA TTTTGGAGCA GAAGGAAGCA AAGGAGAAGG ATAATGCACA AAATACTGAT
CTAATAGTGT CATCTGAGGA GGAAGATAAG AAGTTAACAG ATGAAGATGA AGAAAAGGAA AAGCCAAGTC ATGACAGCAG
CAAAGAGGTT CTTTCAAGTG AACCAGAGGA AATCGGCAAT GATGAAAAAG CTCCGGACAG CAACAGTGAT GAAAGCCCAA
CTGAATCTAA GAAAAAAGGT GGAAGCAAGC TTTCAGCTTC AGCGCCTCCA TTCAATCCTG GATCACTCTT ATCGATGTCG
CACCCTTACA GTACAGTGGC AATATATGAT GCTAGCGTCG TTCTTCAGCC AATACCAAGT CAACCAATGG AGATTCTCCC
TCACGCCATT GATACTAGGG TACCCCGTGG TCCTCGGTCC ACATTGTACT ACCGTACTGG GCATACCTTC CAAAGAAAAC
AGGGTTACGC ACACAGCCAG AGCACCATTC TGAGGGGTAG CAACTCCCCC CCAACCATGA ATCCTCATGC TGCCGAGTTT
GTGCCTGGAA AAACTTCGCA ACAACCTGAT GTGGCTAACA GAGAGCCTAG TGCAGATGTT TCTGTAACTG ATTCAGCAGA
TCAACTGTTG GCACCACAGA CATCAGATGA AGTAAAGGCT GGTATGCCTG CAGCAGAACA AGCAATTCAA GGTGAGAGCA
CCAGCCCATG CAAAGGAAAG GAAAACAGAG CGAAAGATGC CTTGAGAAAC TCATGCAAAA CAGAGCTGGC AAGGCAGATT
TTGTTCAGTT TCATCGTCAA GTCAGTACAT GATAGCTTAG GTTCCACTGG AGCTGAATCG GACAGAAAAC CAAGTGGACC
AGACGAATCT GGTAATGCAC AGAGCAGCAA CAACATAAAC AAGAGTCCGT CAGGTCGCAA AGAGCTTGAC AAACAGCAGA
AGGCCACCGT GGTACCTAAG AGTGAGAAGG ATACAGAAGG ATTTACAGTA GTTTCAAAAC GTAGAAGAAG CAAGCAGCAC
TTTGTGCATC CCATACATGG TCTCTATTCC CAGCAGTCAA TTTGCACTTC TGTCAGCTAA AGGTCCCGGT AGATCTCTTT
TTGGGAGTCG CCATATTTTG GAAGAAAGGT ATCGCTTAAT TACTTAGCTT AGACGCTTGG TAGCAAAAGT CTTACCCTAT
CCAGATGATC GAGAGCATGT AGTGAAACTG TACAAAGCTT TCCGCAATGT CTTTTGTGTA ATAAATTTTG TAATTTTGGG
GTAGCAGCCG CATCAGCGCT G