Os08t0531700-01

Name: Os08t0531700-01
Type: mRNA
Description: Similar to MADS-box transcription factor 7.
Source: build5_rep
Position: chr08:26595931..26600266 (+ strand)
Length: 4336 bp
Alias: AK100263
Expression: Search RiceXPro database by AK100263
GO: Molecular Function: transcription factor activity (GO:0003700)
  Cellular Component: nucleus (GO:0005634)
  Biological Process: regulation of transcription, DNA-dependent (GO:0006355)
  Molecular Function: sequence-specific DNA binding (GO:0043565)
Gene_symbols: AGL6
  FDRMADS1
  M79
  MADS45
  MADS7
  Os MADS45
  Os MADS7
  OsMADS45
  OsMADS7
  RMADS216
  RMADS216
InterPro: Transcription factor, MADS-box (IPR002100)
  Transcription factor, K-box (IPR002487)
KEGG: Os08t0531700-01
Link_to: 3079 (Oryzabase)
  6215 (Oryzabase)
  Transcription factor, MADS-box (Plant Gene Family Database)
Locus_id: Os08g0531700
NIAS_FLcDNA: J023063L04 (Online Clone Ordering)
Note: Similar to MADS-box transcription factor 7.
ORF_evidence: Q0J466 (UniProt)
Transcript_evidence: AK100263 (DDBJ, Best hit)
load_id: Os08t0531700-01
primary_id: 3771968
gbrowse_dbid: assembly:database
Parts:
Type: 5'UTR
Source: build5_rep
Position: chr08:26595931..26595995 (+ strand)
Length: 65 bp
parent_id: Os08t0531700-01
primary_id: 3771969
Type: CDS
Source: build5_rep
Position: chr08:26595996..26596180 (+ strand)
Length: 185 bp
parent_id: Os08t0531700-01
primary_id: 3771970
Type: CDS
Source: build5_rep
Position: chr08:26597105..26597183 (+ strand)
Length: 79 bp
parent_id: Os08t0531700-01
primary_id: 3771971
Type: CDS
Source: build5_rep
Position: chr08:26597408..26597476 (+ strand)
Length: 69 bp
parent_id: Os08t0531700-01
primary_id: 3771972
Type: CDS
Source: build5_rep
Position: chr08:26598662..26598763 (+ strand)
Length: 102 bp
parent_id: Os08t0531700-01
primary_id: 3771973
Type: CDS
Source: build5_rep
Position: chr08:26599140..26599181 (+ strand)
Length: 42 bp
parent_id: Os08t0531700-01
primary_id: 3771974
Type: CDS
Source: build5_rep
Position: chr08:26599273..26599314 (+ strand)
Length: 42 bp
parent_id: Os08t0531700-01
primary_id: 3771975
Type: CDS
Source: build5_rep
Position: chr08:26599599..26599756 (+ strand)
Length: 158 bp
parent_id: Os08t0531700-01
primary_id: 3771976
Type: CDS
Source: build5_rep
Position: chr08:26599955..26600027 (+ strand)
Length: 73 bp
parent_id: Os08t0531700-01
primary_id: 3771977
Type: 3'UTR
Source: build5_rep
Position: chr08:26600028..26600266 (+ strand)
Length: 239 bp
parent_id: Os08t0531700-01
primary_id: 3771978
>Os08t0531700-01 class=Sequence position=chr08:26595931..26600266 (+ strand)
AGTGGTGGTG GTGGTGGTGG TGAGATCTAG CTTGGTTGGT TGGTTGCAGC TGGAGATCGA TCGGGATGGG GAGGGGTCGG
GTGGAGCTGA AGAGGATCGA GAACAAGATC AACCGGCAGG TGACGTTCGC CAAGCGCAGG AATGGCCTGC TCAAGAAGGC
GTACGAGCTC TCCGTCCTCT GCGACGCCGA GGTCGCCCTC ATCATCTTCT CCAACCGCGG CAAGCTCTAC GAGTTCTGCA
GCACCCAGAG GTTCATTTCA TTTCCTAGCT ACTCTAATCC ATCCATCAAA CCCACATCAC ATCACACTTC AATTTCGCAA
GCTTAATTAG CCACCCTTTC GATTGGATCT GTCCTGTCCA GATCTGTTCA TGCATCATCA AAAGCTAGCT GCATCTGCCT
TTTGCCCGGA ATTCCAGCTG CATGCTATGC CGGCTTGATT TCTGCATACG ATCTTTTGAC AAGAAACGAG CTGTGGCGTG
TTCAACCGCA CGCTACCTAG CTAGCTAGAT TGCTCTTGCT TCCGTGGGTT TTCACGCCGG GATAGATCTG GGCAATATCC
TGGGTTTAGG GTTTTGCTTC CTGGTCCGTG TGGTAGATCG GTGCACATCT TTAGTTTGCC AGTTGGTTTC CTTCTCCGAT
CTGTCCGTCT TACGTGCGAT TTCTTCATGT GTGGTCTCGG AACTCGCAAA GGAACTGAAA AGTTTGCTTA TTTACGACCT
TTTCTTCTGG ATCTGCAAGG TTCTTTGTTT CCCTTAGCTA AATCCTTAAA AGAAGTAGTC CAATATATAC TTCCATGCAT
AATATTGCAA AATAAATGAT GGTTTGTTGA TAACCAAAGT AAAGAGACAT AAAAACTAAC TAGAGACTTT TTTTTTCAAA
AAAAAAAAAG AAGAATCTTG TCTACTGTGT TATATATCAG TAGTATATAT ACAGAGATCA ACGGCTTCAG TCTACTAATC
AAACAATATA ATCTCATAGG GGGACTTGCA AGAACCATAT GTTCCATTTC TGAATGTATT TTAAGCTAGA ATGCATGACA
ACGAAAAAAG GGCATTGTGG TAGTAAATGT GCCATGCCCC TATTGTAGAT CTTAATCATC GTTAATCTCT CCTTCTTGTG
ATCCCATGCA TGCACTAATT TTAATTAATT CCTCATGTCT TTTGAACTTT GTAGCATGAC TAAAACGCTT GAGAAGTATC
AGAAATGCAG TTACGCAGGA CCCGAAACAG CTGTCCAAAA TAGAGAAAGT GAGGTAATTA TTAATTGTGT TCATTAATTA
CACCCATTAT TATGCAGCAA ACTAATTTTG GTTTGACCAC ATAAGTGTTT TCTCACATGT AACATTACTT TTCTACTACC
ATAATAGCAT GTGCATATGA AGGAGATGGT TTGCAATTGC AATATGTTAT ATACATATGT CCTACACATG CATTTTCAAA
ACATCGAATT AATGGTCAAC TATTTTGTTT CTTTCAGCAA TTGAAAGCTA GCCGCAATGA ATACCTCAAA CTGAAGGCAA
GGGTTGAAAA TTTACAACGG ACTCAAAGGC AAGTTATGAT GCATTTTCAC TGATAAGCTT CTCTCTTGAT GATGCTTTTA
GGTTTGCATT TAGACGATTT TATGCAAGAG CGGTTTTGTA CCACAAAAAT ATGATTTTCG ATGTCATAGC GCTGCAAGAA
TGATGTGAAT AAACTCATAG TATTTCTTTT TATAGTGCTG TCGTTATAAA CAAAAAAAAT ATCATGTTAA CAGTAATTAA
ATGTTGATTC CAGCTAATTG CTTGGATGTT ATCAGCCTAG AGAACCTTAG GTGGGCATCC TAATTTTAAG GTATAGTAGC
ACAACTACTA GCTATTATAG GCGGGCTATC AATAGGTAGA ATAATAAAAA CAAAGCACAA ACAGTGTACC ATAtactccc
tccgtctcat aaaaaaacca acctagtact ggatgtgaca tatcttagta ctacaaatct aaacataggc tgtgtttagt
tcggtccaaa gtttggaatt tggttaaaat tagagacgat gtgactgaaa agttgtgtat gtatgaaagg tttgatgtga
tggaaagttg gaagtttgga aaaaaaaact ttggaactaa acacatcAAT ACCTTtgttc agattcatta tactagaatg
tgtcacatct gatcctagat tcgttttttt gggacagagg gagAAAGTCA CAAGCTCATA GAATAAATCA ATCATACAAC
TAGTATAAAG CATCTCAAAT CTATTTTGTT TTATCAAAAT CTAGTTGAGG ACACACATAT ATACAATCCA GGTTCTTATA
GCATTCTCAC CATTAATTAA TTAACCAATA GATCAAGAAA TCAACTGTAC TACTCAAAAT TAGACAGGCA GCTGTCGACC
AGCTGATAAG ATCTATATAT AACATGATGT ATATACATGT CATTGGTAAA AAAAAATCAC ATACATGCAT GTCATAGTAG
TACTACTCGC AGGTCGTAGT TCCAACATGC AACTGCATAA TGAAGAAGTA CATAGTATTG AGTATTAGCT TAGCTGTTAC
ACATGTAATA ATACATCATT TTGAAACACA CGCTGTAAGT TAAATTTTAT TTGGAAACAT TAGTAGTTAA TTAACTTCAT
TTTTGTACTT CAATATAGTA ATTGAAAGTG GAAGTCTAAT TTTCATATGT ACATAACTAA TACTCTTCTA CCCCTATGTG
TGGACTATGA CAGAAATTTG CTGGGTGAAG ATCTTGATTC ATTAGGCATA AAAGAGCTCG AGAGCCTAGA GAAGCAGCTT
GATTCATCCC TGAAGCACGT CAGAACTACA AGGGTAATGA TTGTTTTTGG GTGCTAGATC ACAAACAAGT ACCATGCATG
CATGCATGTA CTCCCTCTGT GAAAAAAAAA ATTCCAATCC TAGTTATGAC AGTGTGTACA CGTGTATCTA AGTTTCTAGT
TAGAATTGTG TTTTGTATTG GACGAAGGGT GTAGGTGTGT AGCACTAGTT TTTGAAGTAA CACAAAGGAG TACATACACA
CCATATATGT TGCATGCAGA TGCAATTGAC TTAAATGCAG CCCTATTGTT GATCGTGTGG ATAGCTACCT CACGCAATTA
TTAATTTCCT GCGTAAAATT TATAGGAACC CATGCATGAA AGATCTGAAT TGTAAATCTT ACTTGTCAAT GCTTTTAATC
CTCTTGTAGA CAAAACATCT GGTTGACCAA CTGACGGAGC TTCAGAGAAA GGTATATTTT TAAGAATTAT CAATAAAAAG
TGTTGATCAC ATTTTTCTTC CTTAGCAGTA GTAGATATTG ACCCTGTTTA CTTAATTTAC AGGAACAAAT GGTTTCTGAA
GCAAATAGAT GCCTTAGGAG AAAAGTAAGT TATACAACTC TTCCATCTTT CTCCTTAGGA GAAAAGCAAG TTATACAACT
CTTCCATCTA AAGAAAGGTT TATTCAACTA ATCATTCATG ACCAAGAATC TTAAGATAAA CCTCAACTGA ACTATGGTGT
GTTTCCTATA TATATGAATT ATGGAGTATA TAGTCCATGA TCAATATAAT GCAGATATCA TGGAATGGAA GCCCTGATTA
ATGTAGTGAA AGGGATATTG AAAATAACTG CAATGTGATA TCATTTAAAT TGTTTTGAAA AACTGTAGCT GGAGGAAAGC
AACCATGTTC GCGGGCAGCA AGTGTGGGAG CAGGGCTGCA ACTTAATTGG CTATGAACGT CAGCCTGAAG TGCAGCAGCC
TCTTCACGGC GGCAATGGGT TCTTCCATCC ACTTGATGCT GCTGGTGAAC CCACCCTTCA GATTGGGTAT GCTCATATGA
TCTCTTCCTA TATATACTTG GAACCAATTG CCGGTCTATA TATATAATCT GATCCAGGAC AATATAGCTA GCTAGGCTAG
TTTTTGTATA TGCACACTTA ATATTGTATA GATCTTTAAA TAATGGCTAT ATTTTTTTGC TTATATATGC CTCTGAAAGT
CTGAATGTGA TACCTGTTTT GCAGGTACCC TGCAGAGCAT CATGAGGCGA TGAACAGTGC GTGCATGAAC ACCTACATGC
CCCCATGGCT ACCATGATGA TGACGGGGAC AATGAATTAC GAAATAACAA GGATATGTGG CATATATGTG GTGCCGCATA
CATGCATGTA TCATGGCTAG CTACTTAATT GGAGTGATGG ATTTGAACTA GTTTCGTATG TAGCCTGTTT GTGTGTAACT
TGTGTGAGAT ACTACCTTAA AAACTATCGG TGTCTGTTGA ACATATTCTG CGATCAACTT TAAGCGTATT ATTATCATTT
TCATTCCATT CTGTTT